วันที่เครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ตหยุดเติบโต!

วันที่เครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ตหยุดเติบโต!

วันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างส่งบทความนี้

เรื่องราวที่นี่ไม่ได้ถูกจัดเรียง แต่ถูกค้นพบ

เหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจและแปลกประหลาดดูเหมือนจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม

ยิ่งไปกว่านั้น กุมภาพันธ์ 2546 ในช่วงต้นปี 2546 ที่สำคัญ,

เครื่องมือค้นหาเว็บหยุดพัฒนา และมีเพียงไม่กี่คนที่พยายามดูแล

การค้นพบ

Following a comprehensive five hour seek running the best and

brightest arachnid web crawlers and a large group of hunt key expressions,

the most a la mode numbers I could situate for the “Quantity of

Ventures Performed Per Day”, or every year so far as that is concerned, for any

web index was finished via Search Engine Watch in February of

2003. Also, in that issue, Danny Sullivan the editorial manager of Search

Motor Watch had his numbers definitively from the forces

that-be at each web index organization.

The worldwide February 2003 “Quests Per Day” numbers for all of

the recorded web search tools included 625 million. For simply the

Joined States, the numbers from January 2003 totaled 319 million

seeks every day.

http://searchenginewatch.com/reports/article.php/2156461

Evidently, I am not the only one in the revelation that present numbers

simply are not accessible. Each reference to “Inquiries Per Day”

that I could turn up indicated back the February 2003

numbers, or the quantities of an earlier month.

I found a couple of individuals mourning the way that up and coming

numbers were not accessible, but rather these individuals were few and far

between.

I was at a misfortune. At no other time, when I embraced to discover particular

data on the web, have I at any point come up with hardly a penny! I am

still staggered.

THE TOOLS

Still keen on the condition of web looking, I conceived a

plan to find state-of-the-art numbers that I could use to better

comprehend the estimation of the web crawlers in my day by day promoting

exercises.

Say thanks to God for the Wayback Machine, Alexa and Google!

AN OVERVIEW

I know it may appear that I am simply tossing numbers out there

for you to peruse, however the accompanying numbers will prove to be useful to

help you to comprehend my philosophies and figurings.